Regulamin

SKMBT_22322090910050

SKMBT_22322090910590

KODEKS WYCHOWANKA ŚWIETLICY
1.Przychodzę do świetlicy zaraz po przybyciu do szkoły lub po
skończonych zajęciach.
2.Wchodząc do świetlicy zgłaszam wychowawcy swoje przybycie.
3.Nie wychodzę ze świetlicy szkolnej bez zgody wychowawcy.
4.Nie oddalam się od wychowawcy podczas wyjść poza salę świetlicową.
5.Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
6.Szanuję innych, nikomu nie dokuczam.
7.Biorę aktywny udział w zajęciach.
8.Staram się cicho pracować i bawić.
9.Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela – staram się je jak
najlepiej wykonać.
10.Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzeniu zajęć.
11.Nie przeszkadzam innym dzieciom w pracy i zabawie.
12.Dbam o porządek w sali.
13.Po skończonej zabawie i po zajęciach zawsze porządkuję swoje
otoczenie.
14.Szanuję sprzęty i przedmioty będące na wyposażeniu świetlicy.
15.Szanuję cudzą i swoją własność.
16.Bez zgody właściciela nie ruszam cudzych rzeczy.
17.Dbam o higienę osobistą.
18.Myję ręce przed posiłkiem, gdy skorzystam z toalety, po powrocie z
boiska.
19.Gdy w świetlicy spożywam posiłki i napoje siadam przy stoliku.
20.Zmieniam obuwie i pozostawiam w szatni ubrania wierzchnie.

Close Menu
Skip to content