„Dziecko chce być dobre:
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie, wytłumacz
Jeśli nie może – pomóż”

~Janusz Korczak

Psycholog szkolny – Małgorzata Wojsa

Godziny pracy:
Wtorek: 11.20 – 15.50
Czwartek: 12.30 – 16.00

Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji dla rodziców/opiekunów uczniów naszej szkoły, również poza podanymi godzinami pracy. W razie potrzeby umówienia się na konsultacje, proszę o kontakt za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 

Praca psychologa

Na wstępie chciałam po krótce przybliżyć specyfikę pracy psychologa oraz psychiatry, ze względu na występujące czasami trudności w odróżnieniu pracy związanej z wykonywaniem tych zawodów.
Zatem w wielkim skrócie.
Psychiatra to osoba, która skończyła studia medyczne o specjalizacji w dziedzinie psychiatrii. Zajmuje się między innymi diagnozowaniem oraz leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Gdy uzna to za konieczne może pacjentowi wystawić receptę i prowadzić terapię farmakologiczną.
Psycholog z kolei to osoba, która uzyskała tytuł magistra psychologii (o specjalizacji np. psychologii sądowej czy klinicznej dzieci lub dorosłego). Zajmuje się m.in. diagnozą psychologiczną, psychoedukacją, udzielaniem wsparcia psychologicznego.
Psycholog w szkole zajmuje się szeroko pojętą pomocą psychologiczną skierowaną do uczniów, a w szczególności…:
…prowadzi indywidualne rozmowy z uczniami, pomaga w procesie regulacji emocji , zaszczepia w uczniach optymizm. Uczniowie mogą zwrócić się do psychologa po pomoc i wsparcie w różnych sprawach. W zakresie w bieżącej pracy z uczniami prowadzi zajęcia w klasach oraz cykliczne zajęcia specjalistyczne (m.in. wynikające z potrzeb w związku z posiadaną opinią lub orzeczeniem, lub na wniosek rodzica/opiekuna), prowadzi interwencję kryzysową. Psycholog zajmuje się również wspieraniem rozwoju psychospołecznego dzieci niepełnosprawnych uczących się w naszej szkole.
…prowadzi konsultacje dla rodziców, pomaga w rozwiązywaniu powstałych problemów i trudności wychowawczych. Kieruje na badania specjalistyczne, jeśli zachodzi taka potrzeba. Rodzice naszych uczniów mogą skorzystać z porady i konsultacji psychologicznej w sprawach dotyczących ich dzieci.
…ściśle współpracuje również z pedagogami szkolnymi, nauczycielami oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie zauważanych indywidualnych potrzeb, trudności czy też dostosowania wymagań do możliwości psychofizycznych uczniów. W swojej pracy pomaga nauczycielom w zrozumieniu sytuacji ucznia oraz stara się służyć wsparciem w rozwiązywaniu różnych problemów wychowawczych.

Drogi uczniu – zwróć się do psychologa , jeśli:

– czujesz, że jesteś samotny, bezradny, nikt Cię nie rozumie,
– masz problemy rodzinne, konflikty z dorosłymi,
– masz problemy w relacjach z rówieśnikami,
– czujesz się odrzucony, zagrożony, doświadczasz przemocy ze strony innych,
– chciałbyś z kimś porozmawiać,
– potrzebujesz wsparcia,
– masz problemy w nauce,
– chcesz się podzielić swoja radością, sukcesem.

Polecane materiały do przeczytania:

Drogi rodzicu – zwróć się do psychologa , jeśli:

– niepokoi Cię zachowanie dziecka
-potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
-chcesz porozmawiać o życiu dziecka i relacjach z nim
– masz pytania dotyczące funkcjonowania dziecka w szkole
– szukasz pomocy i nie wiesz do kogo się zwrócić

Polecane linki i materiały do przeczytania:
http://zobaczjestem.pl/category/artykuly-edukacyjne/depresja/

Podziel się swoimi sprawami , wspólnie poszukamy rozwiązań

Telefony zaufania
116111
Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieżyczynny codziennie w godzinach 12.00-22.00. Prowadzi go Fundacja DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje)
Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć. Telefon jest czynny codziennie od godziny 12.00 do 22.00, wiadomość przez stronę (www.116111.pl) możesz przesłać całą dobę. Pomoc świadczona przez konsultantów Telefonu 116 111 jest całkowicie bezpłatna.
800121 212
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka to bezpłatna, działająca całodobowo telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. Specyfiką Dziecięcego Telefonu Zaufania jest jego dwoisty charakter z jednej strony jest to telefon zaufania, z drugiej pełni on również rolę telefonu interwencyjnego.
Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Każdy, kto zadzwoni po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy może przedstawić swój problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia. Do dziecięcego telefonu zaufania najczęściej zgłaszane są sprawy dotyczące przemocy, problemów emocjonalnych, w relacjach rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych oraz wynikających z okresu dorastania.
800 702 222
Linia Wsparcia jest linią całodobową i bezpłatną dla wszystkich osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Wspierają nie tylko telefonicznie, ale także poprzez email (porady@liniawsparcia.pl) oraz czat (www.liniawsparcia.pl). Z pomocy może skorzystać każda osoba bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania. Centrum wsparcia to projekt fundacji Itaka realizowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Finansowany jest z pieniędzy Narodowego Programu Zdrowia.
800 100 100
Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

 

Close Menu
Skip to content