Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2021r/
Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2021r.
Zakończenie I półrocza
Ferie zimowe14  – 27 lutego 2022r.
Wiosenna przerwa świąteczna14- 19 kwietnia 2022r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych24 czerwca 2022r.

Egzamin ósmoklasisty

  • egzamin z języka polskiego – 24 maja 2022 r.
  • egzamin z matematyki – 25  maja 2022 r.
  • egzamin z języka obcego nowożytnego – 26  maja 2022 r.

Dni dodatkowe wolne od zajęć dydaktycznych

12 listopada 2021r.

6 stycznia 2022r.

2 maja 2022r.

17 czerwca 2022r.

23 czerwca 2022r.

Podczas dni wolnych szkoła zapewnia uczniom opiekę.

Close Menu
Skip to content