Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych04.09.2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna23-31.12.2023 r.
Zakończenie I półrocza26.01.2024r.
Ferie zimowe29-11.02.2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna28-03-2.04.2024 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych21 czerwca 2024r.

Egzamin ósmoklasisty

  • egzamin z języka polskiego -.14.05.2024r.
  • egzamin z matematyki – 15.05.2024r.
  • egzamin z języka obcego nowożytnego – 16.05.2024r.

Dni dodatkowe wolne od zajęć dydaktycznych: 2.11.2023 r., 3.11.2023 r., 02.05.2024 r., 14.05.2024 r., 15.05.2024 r., 16.05.2024 r., 31.05.2024 r., 20.06.2024 r.

Podczas dni wolnych szkoła zapewnia uczniom opiekę.

Close Menu
Skip to content