Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych01.09.2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna23-31.12.2022 r.
Zakończenie I półrocza13.01.2023r.
Ferie zimowe16-29.01.2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna6-11.04.2023 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych23 czerwca 2023r.

Egzamin ósmoklasisty

  • egzamin z języka polskiego -.23.05.2023r.
  • egzamin z matematyki – 24.05.2023r.
  • egzamin z języka obcego nowożytnego – 25.05.2023r.

Dni dodatkowe wolne od zajęć dydaktycznych: 14.10.2022 r., 31.10.2022 r., 02.05.2023 r., 23.05.2023 r., 24.05.2023 r., 25.05.2023 r., 09.06.2023 r., 22.06.2023 r.

Podczas dni wolnych szkoła zapewnia uczniom opiekę.

Close Menu
Skip to content