Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Zimowa przerwa świąteczna
Zakończenie I półrocza
Ferie zimowe
Wiosenna przerwa świąteczna
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych23 czerwca 2023r.

Egzamin ósmoklasisty

  • egzamin z języka polskiego -.
  • egzamin z matematyki –
  • egzamin z języka obcego nowożytnego –

Dni dodatkowe wolne od zajęć dydaktycznych

Podczas dni wolnych szkoła zapewnia uczniom opiekę.

Close Menu
Skip to content