Program profilaktyczny Ratownicy marzeń.

W dniu 09.05, klasy szóste brały udział w programie profilaktycznym Ratownicy marzeń prowadzonym przez zewnętrznych edukatorów z YAQ projekt – Pracownia Rozwoju Społecznego.

Warsztaty miały charakter motywacyjny. Bezpośrednim celem zajęć było wzmocnienie w dzieciach i młodzieży pozytywnego potencjału oraz integracja społeczna. Przekłada się to na wzmocnienie dobrej atmosfery w grupie rówieśniczej, postawy szacunku, obniżenie poziomu zachowań agresywnych, ograniczenie zachowań ryzykownych.
Ważnym elementem programu była nauka umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie i psychicznie, poprzez skierowanie uwagi na kluczowe czynniki chroniące.

Program refundowany z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Close Menu
Skip to content