KONKURS WIEDZY O OLIMPIZMIE

W piątek 15.10.2021 r. odbędzie się w naszej szkole konkurs wiedzy o olimpizmie. 

Pytania konkursowe (o charakterze zamkniętym) będą dotyczyły starożytnej i nowożytnej historii IO, dyscyplin olimpijskich, największych sukcesów Polaków na IO i najsłynniejszych polskich olimpijczyków, paraolimpiady 

oraz medali zdobytych przez Polaków na IO w Tokio. 

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

I kategoria – indywidualny zwycięzca konkursu

II kategoria – zwycięska klasa

Nagrodami w konkursie ufundowanymi przez Radę Rodziców są zaproszenia do kręgielni w Koszęcinie:

I kategoria – jednogodzinne rodzinne zaproszenie dla zwycięzcy konkursu (termin ważności zaproszenia – 1 miesiąc)

II kategoria – dwugodzinne zaproszenie dla zwycięskiej klasy (termin realizacji zaproszenia wybiera klasa  

po wcześniejszym ustaleniu z właścicielem kręgielni – maksymalnie do 2 tygodni od ogłoszenia wyników).

Przebieg konkursu:

  • nauczyciel rozdaje uczniom przygotowane pytania konkursowe i po wyznaczonym czasie zbiera odpowiedzi, 
  • punkty zdobyte przez uczniów danej klasy są sumowane i dzielone przez ilość uczniów biorących udział w konkursie.

Wyniku konkursu zostaną ogłoszone 18 października.

Close Menu
Skip to content