Świetlica

Szczegóły

 

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich
rodziców i organizację dojazdu lub inne okoliczności wymagające zapewnienie uczniom
opieki, szkoła organizuje świetlicę. Zasadniczym celem świetlicy jest sprawowanie opieki nad uczniami dojeżdżającymi.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-16.00
Wszechstronną opiekę zapewniają dzieciom nauczycielki:

mgr Danuta Responek

mgr Krystyna Pietrek

mgr Łucja Klimaszewska

mgr Klaudia Segeth

mgr Małgorzata Nawakowska

mgr Aleksandra Maroń

mgr Monika Winkler- Surowiec

 

Rodzice przy zapisie dziecka do świetlicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem świetlicy oraz wypełnienia „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” (zapisy rozpoczynają się 1 września każdego roku).
Zajęcia prowadzone są w takiej formie, aby każde dziecko znalazło dla siebie coś interesującego oraz mogło poszerzyć, uzupełnić i utrwalić posiadaną wiedzę, mile spędzić czas, zrelaksować się
i wypocząć.

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, ćwiczymy umiejętności nawiązywania kontaktów
z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć.
Wdrażamy zasady kultury zdrowotnej, kształtujemy nawyki higieny i czystości oraz dbałość
o zachowanie zdrowia.

Podczas zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, plastycznych i umuzykalniających realizowany jest obowiązujący Plan Pracy Świetlicy.
W ciągu całego roku szkolnego przeprowadzane są liczne konkursy i uroczystości, w których dzieci wykazują się swoimi zdolnościami i umiejętnościami.

Świetlica dysponuje salą wyposażoną w sprzęt audio-wideo, komputery, sprzęt do zajęć rekreacyjnych, sportowych, zabawki i różnego rodzaju gry dydaktyczne. Dzieci ze świetlicy korzystają z salki gimnastycznej, stołów ping - pongowych oraz boiska szkolnego.
Gdy tylko pogoda pozwala zajęcia prowadzone są na świeżym powietrzu w formie spacerów, gier i zabaw ruchowych.

 

   
Projekty "My Future Is Up to Me" i "Me - a small living part of the incredible world"
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" 
przykładem dobrej praktyki

 
 
 
 
   
© ALLROUNDER