Warsztaty “Internetowe dylematy – bądź bezpieczny i odpowiedzialny w sieci”

W dniu 21.05, klasy czwarte brały udział w dwugodzinych spotkaniach warsztatowych pt. ,,Internetowe dylematy – bądź bezpieczny i odpowiedzialny w sieci”, prowadzonych przez przedstawiciela firmy AL – KOAL – PROF WALDEMAR SALTARIUS, p. Ireneusza Brachaczka, emerytowanego policjanta Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, specjalisty ds. prewencji kryminalnej oraz przestępczości i demoralizacji nieletnich, twórcy i realizatora pakietów profilaktycznych.

Uczniowie zostali uświadomieni o zagrożeniach internetowych, wynikających z tego konsekwencji i sposobach radzenia sobie z tym problemem oraz bezpiecznego korzystania internetu. Poruszane były tematy podstawowych zagadnień prawnych w kontekście cyberprzemocy i cyberprzestępczości, z zakresu odpowiedzialności karnej za czyny zabronione popełniane w sieci, naruszanie praw autorskich, bezpieczne zakupy w sieci oraz uzależnienie od internetu (netoholizm).Spotkania refundowane z Gminnego Programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Close Menu
Skip to content