Zaproszenie do głosowania w konkursie

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Koszęcinie

przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu pn.”Dzieciaki do Rakiet”,

promującego aktywność wśród dzieci, ich rodziców i nauczycieli.

Nagrodą w konkursie jest zestaw sprzętu do nauki gry w tenisa

w ramach lekcji wychowania fizycznego, tzn. piłki, siatki, rakiety

oraz przygotowanie ściany na terenie szkoły do gry w tenisa.

W konkursie zostanie wyłonionych łącznie 60 zwycięzców,

przy czym 50 zwycięzców zostanie wybranych w głosowaniu,

a 10 zwycięzców wyłoni kapituła konkursowa.

Głosowanie odbywać się będzie od 14 listopada od godz. 00:01

do 30 listopada do godz. 23:59. 

Aby oddać ważny głos należy:

1.      Wybrać nasz filmik ( link do filmiku )
https://www.dzieciakidorakiet.pl/zgloszenia/246/szkola-podstawowa-imjana-pawla-ii-w-koszecinie

2.      Kliknąć w przycisk „Głosuj” zlokalizowany pod nim.

3.      Podać aktywny adres e-mail, na który zostanie wysłana

wiadomość zawierająca link potwierdzający udział w głosowaniu.

4.      Rozwiązać zadanie weryfikacyjne ReCaptcha.

5.      Kliknąć przycisk “Oddaj głos”. 

6.      Sprawdzić skrzynkę pocztową oraz kliknąć w link

potwierdzający.

 

Po kliknięciu w link potwierdzający, głos zostanie zaliczony. 

Jeden adres e-mail może być wykorzystany raz dziennie. 

 

Głosujmy !!! Nagrody czekają !!!

Close Menu
Skip to content