Dzień preorientacji zawodowej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie.

Dzień preorientacji zawodowej w Szkole Podstawowej

im. Jana Pawła II w Koszęcinie.

 

„Wybierz pracę, którą kochasz,

a nie będziesz musiał pracować

nawet przez jeden dzień w swoim życiu”.

– Konfucjusz

 

         Funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie wymaga dużej aktywności i wiedzy o rynku pracy, rynku edukacyjnym i o sobie samym. Dlatego tak ważna jest umiejętność planowania kariery edukacyjno-zawodowej przez uczniów, umiejętność podejmowania trafnych decyzji i dokonywania wyborów. Świadomi jesteśmy, że planowanie kształcenia oraz kariery zawodowej powinno odbywać się jak najwcześniej przy wsparciu placówek oświatowych, dlatego też już po raz kolejny 25 października 2019 r. zorganizowaliśmy w naszej szkole warsztaty preorientacji zawodowej.    

      Realizowane w naszej szkole działania z zakresu preorientacji/orientacji zawodowej mają na celu kształtowanie u uczniów pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji. Poprzez poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie wiedzy
na temat zawodów i rynku pracy.

Nawiązana w tym roku współpraca zaowocowała  wizytą kolejnych ciekawych osób, które z wielką pasją prezentowały wykonywane przez siebie zawody:

Adam Binkowski – agent nieruchomości, Anna Gałeczka – Pasieka – pracownik biura podróży, Jadwiga Gąsior, Katarzyna Stemarowicz nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych z Lublińca wraz z uczniami prezentując zawody cukiernik, Michał Kaczmarczyk – designer, Marceli Gluch – strażak, Bożena Klama – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszęcinie, Anna Szwedzińska – pracownik kantoru wymiany walut, Małgorzata Pudlik – pielęgniarka – NZOZ “Medica” Zespół Domowej Opieki Paliatywnej, Wojciech Fraj – Instruktor prawa jazdy, Joanna Fraj – asystentka stomatologiczna, Sylwia Mańka – sekretarka Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Koszęcinie, Łukasz Cierpioł- pracownik LP- Nadleśnictwa Koszęcin oraz Anna Trzepizur i Stowarzyszenie Ścieżka Marzeń.

Wszystkim gościom zaangażowanym w realizację podjętych działań,
z uwzględnieniem rodziców – serdecznie dziękujemy. Podjęte wspólnie działania pozwolą na wyposażenie absolwentów naszej szkoły w wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne, aby odnaleźć się na współczesnym rynku pracy. 

 

Przygotowała:

Dorota Kała –  Kubisz – doradca zawodowy

Karolina Goniwiecha – pedagog       

 

                        

Close Menu
Skip to content