O bibliotece

Książka jest naszym towarzyszem w samotności.
Łatwo wziąć ją ze sobą i czytać gdziekolwiek.
Z biblioteki można ją wypożyczyć za darmo 
i nie trzeba podłączać jej do prądu.

Książki rozwijają wyobraźnię i wrażliwość młodych czytelników, doskonalą ich umiejętność formułowania wypowiedzi, niwelują problemy z ortografią. Obcowanie z książką, to wspaniała wędrówka w fantastyczny wymiar, która przygotowuje do życia w skomplikowanym i pełnym pułapek rzeczywistym świecie. Lektura tekstów literackich zmusza do myślenia, określenia własnych poglądów i analizy sposobu postępowania. Kontakt z pozytywnymi bohaterami, zdolnymi do prawdziwej miłości, przyjaźni, odpowiedzialności czy altruizmu z pewnością pozostawi ślad w kształtującej się osobowości młodego człowieka.
Zachęcajmy zatem dzieci do kontaktów z literaturą. 

O BILIOTECE…

Nasza biblioteka to przestronne pomieszczenie, wyposażone w 3 stanowiska komputerowe, połączone w sieć lokalną, z szybkim dostępem do Internetu.                        

To miejsce, gdzie można przyjść, znaleźć coś dla siebie i skorzystać z wiedzy zgromadzonej na półkach. W bibliotece jest wolny dostęp do półek.

 Czytelnicy uczą się, jak korzystać z biblioteki, na zajęciach bibliotecznych, które prowadzone są w ramach zastępstw. Nasz księgozbiór liczy ok. 2000 egzemplarzy.           W roku szkolnym 2016/2017 powiększył się o 1050 książek zakupionych w ramach dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (biblioteka otrzymała 15 000 zł). Zbiory biblioteczne to przede wszystkim lektury i literatura dla dzieci i młodzieży, dysponujemy również literaturą z dziedziny psychologii, pedagogiki, nauk ścisłych.

Dążymy do udzielania szybkiej i pełnej informacji, tworząc sprawny i wygodny dla ucznia aparat informacyjny.  Biblioteka wspomaga realizację procesu nauczania i wychowania. Udziela pomocy w zdobywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystani informacji z różnych źródeł. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom czytelników,  rozwijając i zaspakajając ich potrzeby czytelnicze i informacyjne. 

Close Menu
Skip to content