Zwrot książek

Szczegóły

Przypominam wszystkim uczniom (i podstawówka, i gimnazjum) o konieczności zwrotu wszystkich książek  do dnia 13 czerwca 2018 r. (środa). 

Podręczniki będziecie zwracać w całych kompletach od 11 czerwca do 13 czerwca. 

Harmonogram zwrotu podręczników:
klasy 1-3 SP - do wychowawców
klasy 4 i 5 - poniedziałek 11.06.2018 r. (zwrot do biblioteki w całych kompletach)
klasy 6 i 7 - wtorek 12.06.2018 r. (zwrot do biblioteki w całych kompletach)
klasy 2-3 gimnazjum - środa 13.06.2018 r. (zwrot do biblioteki w całych kompletach)

Ewentualne zniszczenia, braki itp. będziemy wyjaśniać indywidualnie

   
Projekty "My Future Is Up to Me" i "Me - a small living part of the incredible world"
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" 
przykładem dobrej praktyki

 
 
 
 
   
© ALLROUNDER