13.11.2019 - DRZWI OTWARTE

Szczegóły

W DNIU 13.11.2019 r.  W GODZ. 17.00-19.00

BĘDZIE MOŻNA INDYWIDUALNIE

POROZMAWIAĆ Z NAUCZYCIELAMI

- DRZWI OTWARTE

ZAPRASZAMY

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI KLAS 16.09.2019 R.

Szczegóły

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI KLAS,

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ  DNIA 16.09.2019 r.

 

Harmonogram spotkań z rodzicami 16.09.2019 r.:

 

17.00-17.45      -     klasy I-IV

17.45-18.30      -     klasy V-VIII

18.30               spotkanie wybranej Rady Rodziców
18.30               spotkanie informacyjne dotyczące przedmiotu
                       Wychowanie do życia w rodzinie

 

 

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Szczegóły

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie

                Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie informuje, że uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się dnia 02 września 2019 r. i przebiegać będzie następująco:

 

9.00 - Msza św. w Kościele NSPJ w Koszęcinie

10.00 – uroczystość rozpoczęcia w budynku szkolnym (hala sportowa)

 

 

Rozkład jazdy autobusów szkolnych w dniu 2 września 2019 r.

 

Przyjazd

8.40 Cieszowa – Koszęcin Kościół NSPJ

8.45 Rzyce- Koszęcin Kościół NSPJ

 

Odjazd

11.15 Koszęcin budynek szkolny – Cieszowa

11.15 Koszęcin budynek szkolny - Rzyce

Harmonogram odjazdów gminnego autobusu szkolnego w dniachod 15 do 17.04.2019 r. (egzaminy ósmoklasisty)

Szczegóły

Harmonogram odjazdów gminnego autobusu szkolnego

w dniachod 15 do 17 kwietnia 2019 r.

(egzaminy ósmoklasisty)

 

KURSY PORANNE

15, 16, 17 kwietnia 2019 r. – poniedziałek, wtorek, środa

 

I kurs

7.47 Rusinowice OSP- 7.49 Rusinowice DK- 7.51 Sadów skrzyż.- 7.52Wierzbie- 8.05 Cieszowa- 8.15 Koszęcin szkoła 

 

KURSY POWROTNE

15, 16, 17 kwietnia 2019 r. – poniedziałek, wtorek, środa

 

I kurs

11.30 Koszęcin-Cieszowa-Wierzbie-Rusinowice

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Szczegóły

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli
do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu
i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

1.   Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

2.   Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

3.   § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

4.  Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

5.  Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

6.  Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 

Doradztwo zawodowe

Szczegóły

DORADZTWO ZAWODOWE

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie.

    Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 , terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona będzie aktualizowana przez MEN i uzupełniana o nowe treści.

    Na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakładce Rodzice i Uczniowie - Rekrutacja, znajdziecie wszystkie informacje dotyczące terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów gimnazjum http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2018/12/zal_szkoly_ponadgimn_2019_20_1.pdf  oraz dla absolwentów szkół podstawowych http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2018/12/zal_szkoly_ponadpodst_2019_20_1.pdf

    Z myślą o uczniach planujących własną edukację w technikach i branżowych szkołach

I stopnia oraz rodzicach wspierających ich w wyborze kierunku kształcenia została stworzona strona https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod/ . Jest to Informator o szkolnictwie branżowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego. Projekt został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie z inicjatywy i przy wsparciu Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz we współpracy ze szkołami prowadzącymi kształcenie w zawodach. Informator ma być ciągle aktualizowany.

W zakładkach - Wybierz grupę zawodów, Wybierz zawód wyszukujemy interesującego nas zawodu, po czym wyświetlają się m.in. film zawodoznawczy oraz lista szkół prowadzących kształcenie w tym zawodzie. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji do danej szkoły można znaleźć w zakładce szkoły STRONA REKRUTACJI.

    Zachęcam również do poszukiwania informacji na stronach internetowych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w zakładkach - absolwenci gimnazjum, szkoły podstawowej lub rekrutacja.

    Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/ w zakładce egzamin gimnazjalny, egzamin ósmoklasisty znajdują się wszystkie informacje dotyczące egzaminu

w tym Przykładowe arkusze egzaminacyjne – egzamin ósmoklasisty oraz

Arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat dla uczniów gimnazjum.

   Zachęcam do indywidualnych spotkań celem konsultacji i pomocy w wyborze swojej drogi edukacyjno- zawodowej.

 

Inne przydatne linki:

http://www.8klasista.ore.edu.pl/

https://doradztwo.ore.edu.pl/

https://drive.google.com/file/d/0B_0YrX-iuhsjTW45aHpHbGt5WlJvQkVkX0V0YWh1eTl1aE5Z/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B_0YrX-iuhsjRkxXTmR3Y01KbEhGU3FnWnlXbmx5Q2hfdDNJ/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B_0YrX-iuhsjRkxXTmR3Y01KbEhGU3FnWnlXbmx5Q2hfdDNJ/view?usp=sharingdoradca zawodowy

Dorota Kała-Kubisz

 

21.11.2018 DZIEŃ OTWARY

Szczegóły

Dzień 21.11.2018 r. w Szkole Podstawowej

im. Jana Pawła II w Koszęcinie

jest DNIEM OTWARTYM.

 

Indywidualne spotkania

rodziców z nauczycielami

są w godzinach 17.00-19.00

Logopeda

Szczegóły

W przygotowaniu

   
© ALLROUNDER